13 rəqəmi haqqda bildiklərimiz və bilmədiklərimiz

<iblisin rəqəmi>,<nəs rəqəm> sayılan 13 rəqəminin sirlərini açmaq istədim.hamının yaddaşında pis rəqəm kimi sayılan 13-dən niyə hamı qorxur???doğurdanmı 13 düşərli rəqəm deyil??!!!
<qara>13-ün bu günə qədər tapılmış <mənfi>tərəfləri:
***Antik dövrdə Hesoid kəndlilərə ayın 13-ü əkin işlərinə başlamamağı tapşırardı. Daha çox

Advertisements