Dahilərlə üst -üstə düşən fikrim …

Yox,,Mən dahi deyiləm amma mənim düşündüklərimi dahilər də düşünürmüş…Hansı mövzuda ?! Nəzər salaq :

Əmir Teymur (Fateh-hökmdar): «Erməniləri bir millət kimi yer üzündən silmədiyim üçün gələcəkdə ya məni alqışlayacaq, ya da lənətləyəcəklər.

» A,S.Puşkin (Dahi rus şairi): «Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən. 

» Aleksandr Düma (Fransız yazıçısı və səyyah): «Ermənilər həmişə başqa dinə qulluq edən hökmdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə öz fikir və duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər və kələkbaz adamlara çevrilmişlər. Daha çox

Advertisements

İngilis dahilərinin hikmətli sözləri Oxu və bil ;)

Time teaches all things to him who lives forever, but I have not the luxury
of eternity.
Vaxt ömürlük yaşayanlara hər şeyi öyrədir, ancaq mənim əbədi olmaq kimi üstünlüyüm yoxdur.You are rare, and there is value in all rarity; therefore, you are valuable.Nadirsiniz və bütün tək olanlarda dəyər var; buna görə də, siz qiymətlisiniz. Daha çox